Frukostmöte Retorik-All-Inclusive 10 april

Om du ska lyckas nå fram med ditt budskap måste du upplevas som trovärdig. De gamla grekerna kallade detta för ethos.

Första delen av din trovärdighet handlar om hur du paketerar ditt budskap och hur du väljer dina argument. Då måste veta vad du vill att åhörarna ska tänka, känna och göra när du har pratat klart.

Andra delen av trovärdigheten ligger i ditt kroppsspråk. Vandrar du runt och ser orolig ut när du talar så smittar den känslan av sig på åhörarna.

Tredje delen handlar om rösten. Du kan inte säga ”det är synd om flyktingarna” och ”vi måste skära i budgeten” med samma tonfall.

Läs mer om Retorik-All-Inclusive>>>


Tid: 2018-04-10, kl 8-9

Plats: Malmö Ju-Jutsuklubb, Geijersgatan 2, Malmö

Pris: 0 SEK. Om du uteblir utan att anmäla fakturerar vi 250 SEK + moms.

anmälknapp