Texter

Texter och sångfiler i välkomstbrev

Här hittar du din körs välkomstbrev, där du hittar texter och inspelade sångfiler. Klicka på din körs länk och börja öva 🙂
OBS till Seniorkören: Du som är medlem i Seniorkören klickar inte på en länk. Dina texter och inspelade sångfiler finns här nedan.

Informations och textsidor till körer på Maria Voice Studio

Barnkörer:
Pysslingar 4-5 år,
Bubblor  årskurs F-1
Virvlar årskurs 2-3,
Diamanter årskurs 4-6.

Alla-kan-sjunga-kören:
Allakansjungakören

Lösenord:

Samma som körnamnet i resektive länk ovan.

Eftersom det är rättigheter till texter och arr vill jag försvåra för obehöriga att hitta dem.

 

glädje

Element

Become a Member


Continue