Workshop i performance & backing

WPB

Workshop/Clinic i Performance and Backing med Lili Winkel och Pia Trøjgaard

Vi har turen att få hit två av Danmarks mest väletablerade sångerskor och lärare: Lili Winkel och Pia Tröjgaard; Lili som jobbar med performance och Pia som jobbar med backing (bakgrundskörer), till Maria Voice Studio. Båda är otroligt kompetenta på sina respektive områden och detta är en workshop väl värt att investera i!  
Begränsat antal platser.

9 (1)

Perfomance
Lili har arbetat med performance de senaste 10-12 åren Hon har haft stor glädje av att uppleva hur stor förändring en sångare kan genomgå med hjälp av uttrycket när de lyckas glömma sig själva och tänja på sina gränser. Det handlar om att våga leka och prova olika ttrycksmedel, så man till sist lyckas bli ett medium för den sång och det uttryck man gärna vill berätta och förmedla.

Lili arbetar med enkel fokusträning, närvaro, energi, berättelser, roller och kontakt, allt beroende på vad ögonblicket  berättar att det finns behov av. Kroppen är en viktig medberättare av budskapet och därmed finns det en fysisk infallsvinkel till en del av arbetet.Undervisningen i performance hålls i masterclassform och grundar sig på ögonblickets iakttagelser, coachingelement samt dramatiska redskap som statusarbete –  känt och använt i exempelvis i teatersport och i teaterimprovisation. Lilis inspiration är hämtad från instruktören Bjarne Sloth Tho-rups, som bl.a. baserar sitt arbete på den engelske regissören Keith Johnstones arbete med statusbegreppet. Hon avvänder sig ofta av övriga kursdeltagare som aktiva medverkande, under tiden som hon arbetar med en kursdeltagare. Lili jobbar alltid med en ackompanjatör

11

Backing
Att sjunga kör eller backing är det samma som att kunna lyssna till musik, definiera melodin, bilda och därefter sjunga andra eller flera stämmor till melodin och är det samma som att sjunga i harmonier/lägga stämmor. För att kunna bilda dessa harmonier ska man alltså träna upp sitt gehör för att kunna höra vilken ton i ackordet melodin är på och vilka toner som fattas i ackordet eller som är ”lediga”.

Pia undervisar i Backing på Rytmisk Center i Köpenhamn, hon har sedan 1986  arbetat som sångare, körsångare, arrangör, körledare och har inom dessa ämnen löst åtskilliga arbetsuppgifter. Pia började tidigt att lägga tvåstämmiga körer till sina favoritlåtar, en del musikteoretiskt riktiga men andra helt utanför ramarna. Hon tror att de flesta sångare har lekt med deras stämmor på detta sätt, utan att nödvändigvis se denna lek som en viktig dörr till arrangerandet. Hon har specialiserat sig på att tillämpa ensemblesångundervisning med utgångspunkt i lek, sånglek och rytmiska lekar. Hennes undervisning blir en lek in i röstens möjligheter, kreativitet, gehör, arrangemang och rytmer. Målet är att få  deltagarna till att se möjligheter, öppna musikaliska dörrar samt medverka till arrangemang i stunden. Man skall som deltagare gå därifrån med nya ideer och lust att använda dem. Även enkel harmoniförståelse kan alltså leda till ett bra arrangemang

Vi delas in i två grupper, en grupp får börja hos Lili, den andra hos Pia och sen byter vi efter 90 min ca.
Max antal deltagare är ca 20 st.

 

Workshop i Performance & Backing

Tid: Avtalad tid (7 timmar)

Plats: Maria Voice Studio (Industrigatan 4B, Malmö)

Pris: 1500 kr /person

För mer information eller bokning, kontakta Maria Voice Studio

Element

Become a Member


Continue